Đăng ký sử dụng Vietbando Maps API
Giới thiệu:

Vietbando Maps API giúp bạn tích hợp bản đồ của Vietbando vào trang web của bạn. Bạn chỉ cần đăng ký để có được một khóa để sử dụng API. Khi đã nhận được khóa, bạn có thể phát triển ứng dụng bản đồ của mình theo tài liệu hướng dẫn của chúng tôi.

Đối tượng sử dụng:

Tài liệu này được thiết kế cho những người biết lập trình Javascript và lập trình hướng đối tượng ở mức cơ bản trở lên. Bạn có thể làm cho trang web của bạn tương tự như trang www.vietbando.com nếu bạn biết tận dụng hết các tính năng mà Vietbando Maps API cung cấp.

Các điều khoản đối với người sử dụng (Áp dụng trong thời gian thử nghiệm):
  • Nếu dịch vụ của bạn miễn phí với người dùng, bạn được sử dụng Vietbando Maps API miễn phí 100%. Ngược lại, bạn vui lòng liên hệ Vietbando.
  • Bạn không được sử dụng Vietbando Maps API để đăng tải các nội dung cấm, các nội dung mà Nhà Nước Việt Nam không cho phép lưu hành.
  • Bạn không được thay đổi chỉnh sửa logo, xóa logo, thay đường link của logo hay các thuộc tính đi kèm của bản đồ mà chúng tôi cung cấp.
  • Chúng tôi có quyền thay đổi, thêm bớt các điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào. Bạn nên chú ý việc thay đổi này từ www.vietbando.com. Nếu một sự thay đổi nào đó không còn phù hợp với bạn, bạn có thể ngưng sử dụng dịch vụ. Nếu bạn vẫn tiếp tục sử dụng dịch vụ, điều đó cũng có nghĩa là bạn đồng ý với những điều khoản mới.

  

  Nhập địa chỉ website của bạn