Hướng dẫn cách dùng Vietbando Maps API
Để sử dụng Vietbando Maps API trước hết bạn phải đăng ký dịch vụ (miễn phí 100%) để có được 1 khóa API.
Sau khi nhận được khóa, bạn sử dụng khóa API theo cách sau (ví dụ khóa API là: ABCDEFG) :

<script type="text/javascript" src="http://www.vietbando.com/maps/API/VBDMapAPI.js?key=ABCDEFG"></script>

Đến lúc này thì bạn đã có thể sử dụng được các lớp, hàm trong Vietbando Maps API.
Dưới đây chúng tôi sẽ đưa ra một ví dụ cụ thể để bạn tham khảo :

<html>
<head>
<script type="text/javascript" src="http://www.vietbando.com/maps/API/VBDMapAPI.js?key=ABCDEFG"></script>
<script type="text/javascript">
function loadMap()
{
    if (VBrowserIsCompatible())
    {
       var map = new VMap(document.getElementById('container'));
       var pt = new VLatLng(10.8152328, 106.680505);
       map.setCenter(pt, 4);
       var marker = new VMarker(pt, new VIcon());
       map.addOverlay(marker);
    }
}
</script>
</head>
<body onload="loadMap()">
<div id="container" style="width:500px; height:300px;position:absolute;"></div>
</body>
</html>

Và đây là kết quả :

Bạn có thể tham khảo thêm Tài liệu tra cứu APIVí dụ mẫu để hiểu rõ hơn về các lớp thư viện, các hàm của Vietbando Maps API.